Równowaga kwasowo-zasadowa


Nie potwierdzono również opinii jakoby zabieg zaburzał równowagę kwasowo zasadową i na tej drodze wpływał na większą skłonność do infekcji. Wręcz przeciwnie, zabieg ten zastosowany na początku choroby infekcyjnej pozwala szybciej ja zwalczyć.