Rozleniwienie jelit?


Słyszy się też czasami, że zabieg rodzi ryzyko „rozleniwienia” jelita. Z doświadczeń placówek, które wykonują tysiące takich zabiegów wynika, że i w tym wypadku sceptycy się mylą. Jelito ulega rozleniwieniu wtedy, kiedy przepełnione i zniekształcone masami, zgromadzonymi na jego ściankach i we wszelkich zakamarkach, nie może wykonywać prawidłowych ruchów perystaltycznych. Oczyszczenie ze złogów w połączeniu z łagodnym masażem pozwala przywrócić mu jego prawidłową motorykę.